ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE DEI CLASSICI DI MEDICINA CINESE

 
  (APC) ACUPUNCTURE POINT COMBINATION, JEREMY ROSS, CHURCHILL LIVINGSTONE, N.Y., USA, 1995.

(AMLXM) ANMO LI XIAOMING, LEZIONI DI MASSAGGIO, BOLOGNA, 2002.

(BJQJYF) BEI JI QIAN JIN YAO FANG (PRESCRIZIONI PER LE EMERGE4NZE DEL VALORE DI MILLE PEZZI D' ORO) CORRISPONDE AL (QJF) QIAN JIN (YAO) FANG, (PRESCRIZIONI DEL VALORE DI MILLE PEZZI D' ORO), SUN SIMIAO, 652.

(BQXS) BIAN QUE XIN SHU (ESPERIENZE PROFONDE DI BIAN QUE) DOU CAI, 1146.

(BYF) BIAO YOU FU (RIVELAZIONE DEI SEGRETI DELL' INTERNO) CONTENUTO NEL ZHEN JING ZHI NAN (GUIDA ALL' AGOPUNTURA), DOU HANQING, 1235.

(BZF) BAI ZHEN FU (ODE DELLE CENTO AFFEZIONI) CONTENUTO NEL ZHEN JIU JU YING (I FIORI DELL' AGOMOXIBUSTIONE), GAO WU, 1529

(CLYY) CHONG LOU YU YAO (LA CHIAVE DI GIADA DELLA GRANDE PAGODA), ZHENG MEIJIAN, 1838.

(DD) DANTE DE BERARDINIS, CONSIGLI TERAPEUTICI, ROMA, 2002

(ECCACE) ESSENTIALS OF CONTEMPORARY CHINESE ACUPUNCTURISTS' CLINICAL EXPERIENCES, FOREIGN LANGUAGES PRESS, BEIJING, 1989

(ECCED) ENGLISH-CHINESE CHINESE-ENGLISH DICTIONARY OF CHINESE MEDICINE, NIGEL WISEMAN, ED. DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA DELL'HUNAN (HUNAN KE XUE JI SHU CHU BAN SHE), 1995.

(ECETCM) THE ENGLISH CHINESE ENCYCLOPEDIA OF PRACTICAL TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, HIGHER EDUCATION PRESS, BEIJING, CHINA, 1991.

(GG) OSSERVAZIONI PERSONALI DI GILBERTO GORI, BOLOGNA, 1997-2003.

(HDNJLS) HUANG DI NEI JING LING SHU (PERNO MIRACOLOSO DEL CLASSICO DI MEDICINA INTERNA DELL’IMPERATORE GIALLO), 475-221 AC.

(HDNJSW) HUANG DI NEI JING SU WEN (DOMANDE SEMPLICI DEL CLASSICO DI MEDICINA INTERNA DELL’IMPERATORE GIALLO), 475-221 AC.

(JCY) JEFFREY CHARLES YUEN, APPUNTI IV LEZIONE, AMSA, ROMA, 2004

(KM) KIIKO MATSUMOTO AND DAVID ELULER, KIIKO MATSUMOTO’S CLINICAL STRATEGIES, VOL.1, KIIKO MATSUMOTO INTERNATIONAL, NATICK, MASSACHUSETTS, USA, 2002

(LBQ) LIU BINGQUAN, OPTIMUN TIME FOR ACUPUCTURE, SHANDONG SCIECE AND TECHNOLOGY PRESS, 1988.

(LJTY) LEI JING TU YI (APPENDICI ILLUSTRATE SULLE CATEGORIE CLASSICHE), ZHANG JIEBIN (ZHANG JINGYUE), 1624

(LXM) LI XIAOMING, SEMINARI, BEIJING COLLEGE OF TMC, GENOVA 1992-1995.

(MDY) VEDI (TXMJ)

(NK) NAGANO, KYOSHI, SHIKYU RINSHO SHIN CHIRYO-HO NO TANKYU, YOKOSUKA: IDO NO NIPPON SHA, 1996.

(NJ) NAN JING (CLASSICO DELLE QUESTIONI DIFFICILI), JIAO SHI, 200- 100.

(P2001) POINT 2001, LI SU HAI, HUNDRED TALENT PRESS, CHINA ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION CO., LDT., TAIWAN, 1976.

(QJF) QIAN JIN (YAO) FANG, (PRESCRIZIONI DEL VALORE DI MILLE PEZZI D' ORO), SUN SIMIAO, 652.

(QJYF) QIAN JIN YI FANG (REVISIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL VALORE DI MILLE PEZZI D' ORO), SUN SIMIAO, 682.

(QML) QIU MAO LIAN, SEMINARI NANJING COLLEGE OF TMC, NANJING, CHINA, 1985.

(SHL) SHANG HAN LUN (TRATTATO PER ELIMINARE IL FREDDO), ZHANG ZHONGJING, C.220.

(SJJL) SHEN JIU JING LUN (TRATTATO SULLA MERAVIGLIOSA MOXIBUSTIONE), WU YIDING, 1851.

(SWBJQYBMJ) SU WEN BING JI QI YI BAO MING JI (AFFEZIONI, IGIENE E PREVENZIONE CLIMATICA SECONDO IL SU WEN, LIU WANSU, 1186.

(SYG) SHEN YU GE (ODE DELLA GIADA GLORIOSA), CONTENUTO NEL ZHEN JIU DA CHENG (COMPENDIO DI AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE), YANG JIZHOU, 1601.

(TMC) TRAITE DE MEDICINE CHINOISE, A. CHAMFRAULT, EDITION CHAMFRAULT, TOME I, DEUXIEME EDITION, ANGOULEME, FRANCE, 1968.

(TRSXZJTJ) TONG REN SHU XUE ZHEN JIU TU JING (CLASSICO ILLUSTRATO SUI PUNTI DI AGOMOXIBUSTIONE DELL’UOMO DI BRONZO), WANG WEIYI, 1026.

(TXMJ) TIAN XING MI JUE (ODE SUI PUNTI STELLA), MA DAN YANG, C.1200

(TXZYF) TONG XUAN ZHI YAO FU (GRANDE COMPENDIO DELL’AGOMOXIBUSTIONE) CONTENUTO NEL ZHEN JIU DA CHENG (COMPENDIO DI AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE), YANG JIZHOU, 1601.

(WJ) ZHANG QIAOBAO, XIE QIANG, EXPERIENCE PROF. WEI JIA IN USING ACUPOINT FENGCHI, JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 15(4): 265-269, 1995.

(WSBJ) WEI SHENG BAO JIAN (LO SPECCHIO PRECISO DELL' IGIENE), LUO TIANYI, 1343.

(WTMY) WAI TAI MI YAO (PRESCRIZIONI MEDICINALI SEGRETE DI UN FUNZIONARIO), WANG TAO, 752.

(XHF) XI HONG FU (L’ODE DI XIHONG), CONTENUTO NEL ZHEN JIU JU YING (I FIORI DELL' AGOMOXIBUSTIONE), GAO WU, 1529.

(YLG) YU LONG GE (ODE DEL DRAGO DI GIADA), YANG, CONTENUTO BIANQUE SHENYING ZHENJIU YU LONG JING, WANG GUORUI, 1279-1368

(YZJJ) YI ZONG JIN JIAN (LO SPECCHIO D' ORO DELLA MEDICINA), WU QIAN, 1742.

(ZBXFG) ZA BING XUE FA GE (ODE DEGLI AGOPUNTI PER VARIE AFFEZIONI), CONTENUTO NEL ZHEN JIU JU YING (I FIORI DELL' AGOMOXIBUSTIONE), GAO WU, 1529.

(ZHBJYF) ZHOU HOU BEI JU YAO FANG (MANUALE DI PRESCRIZIONI OER LE EMERGENZE), GE HONG, C.340.

(ZHG) ZHOU HOU GE (ODE DEL TESTO CHE SI TIENE DIETRO AL GOMITO), SUN SIMIAO, 652.

(ZHBJF) ZHOU HOU BEI JI FANG (MANUALE DI PRESCRIZIONI PER LE EMERGENZE) GE HONG, 265-420.

(ZJZN) ZHEN JING ZHI NAN (GUIDA ALL' AGOPUNTURA), DOU JIE, 1295.

(ZJDC) ZHEN JIU DA CHENG (COMPENDIO DI AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE), YANG JIZHOU, 1601.

(ZJDCD) ZHEN JIU DA CI DIAN (DIZIONARIO DI AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE), BEIJING KEXUE JISHU CHUBANSHE (PUBBLICAZIONI SCIENZE E TECNOLOGIA BEIJING), CINA, 1987.

(ZJJC) ZHEN JIU JI CHENG (RACCOLTA DI SUCCESSI DI AGOMOXIBUSTIONE), LIAO RUNHONG, 1874.

(ZJJJ) ZHEN JIU JI JIN (RACCOLTA DELLE MERAVIGLIE DELL' AGOMOXIBUSTIONE), ZHENG KUI SHAN, 1978.

(ZJJY) ZHEN JIU JU YING (I FIORI DELL' AGOMOXIBUSTIONE), GAO WU, 1529.

(ZJJYFH) ZHEN JIU JU YING FA HUI (RACCOLTA ED AMPLIAMENTO DELLE GEMME DELL'AGOMOXIBUSTIONE), GAO WU, 1529.

(ZJJYJ) ZHEN JIU JIA YI JING (L'ABC DELL'AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE), HUANG FUMI, 259-282.

(ZMJ) ZHANG MINGJIU, CICLO DI LEZIONI, OSPEDALE PISCHIATRICO NAOKE YIYUAN, NANJING, CHINA, 1988.